Hizmetlerimiz

SÜREKLİ DEĞİŞİM SÜREKLİ GELİŞİM şiarıyla hareket eden ofisimizin hizmetleri ana başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır. 

Mali Danışmanlık Hizmetleri

 • Mali konularda danışmanlık
 • Vergi Danışmanlığı
 • Vergi planlaması
 • Revizyon ve denetim
 • Muhasebe sistemi kurulumu
 • MSİ/GMSİ/Beyanname hizmetleri
 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı 
 • AR-GE ve Tasarım Danışmanlığı
 • Teknokent Danışmanlığı
 • Ticaret ve İş Davalarında Danışmanlık Hizmetleri
 • Ticaret Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

Vergi ve İş Mevzuatı İle İlgili Hizmetler

 • Defter tutma hizmetleri
 • Bordrolama hizmetleri
 • SGK, Çalışma ve sosyal Güvenlk Bakanlığı ve İş-kur Hizmetleri
 • Uyuşmazlık ve uzlaşma 
 • Vergi iadeleri
 • Vergi muafiyet ve istisnaları
 • SGK teftişlerinin verilmesi, ilişiksiz belgelerinin alınması

Ticaret Şirketleri ile İlgili İşlemler

 • Şirket kuruluş işlemleri
 • Şirket devir, dönüşüm, birleşme ve bölünme işlemleri
 • Tasfiye işlemleri 
 • Adi ortaklık işlemleri
 • Ticaret sicili ve ticaret odası işlemleri 
 • Genel kurul işlemleri
 • Sanayi sicil belgesi alınması işlemleri

Yabancı Sermayeli Şirketler

 • Yabancı sermayeli şirket/irtibat bürosu  kuruluş işlemleri
 • Yabancı personel çalışma izni işlemleri

Teşvik, Hibe ve Destek

 • Yatırım teşvik mevuzatı ile ilgli danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri,
 • Tubitak, KOSGEB, IPARD proje danışmanlığı
 • ARGE Merkezi kurulumu 

Raporlama Hizmetleri

 • Sermayenin ödendiğine dair tespit raporları
 • Öz sermaye tespit raporu
 • Yerli katkı oranı tespit raporu
 • AB fonlarından desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması
 • Transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye raporları

Çözüm Ortaklığı

Her sektörde ve her ölçekte faaliyet gösteren KOBİ'lerin gereksinim duydukları bilgiye, yasal ve kalıcı çözümlere hızla ulaşabilecekleri bir buluşma noktası oluşturmak amacıyla, her biri konularında uzman kurum, kişi ve kuruluşlar ile işbirli

ği yaparak  ülkemiz KOBİ’lerinin ticari sınai faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. 

Çözüm ortaklığı alanları: 

 • Marka ve patent işlemleri
 • Hibe destek projelerinin hazırlanması
 • AB projelerinin hazırlanması 
 • IPARD projelerinin hazırlanması 
 • Kullanılabilirlik test ve analizlerinin yapılması
 • Yatırım projelerinin takibi
 • Yeme/içme sektörü denetim ve danışmanlık, projelendirme ve kurulum hizmetleri

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi